Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Darllenwch ein dogfen ymgynghori lawn yma

Mae copi PDF o'r ddogfen ymgynghori llawn ar gael yma.

Mae’r wybodaeth hefyd ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen yma.

Gallwch hefyd ofyn am gopïau papur o’r ddwy ddogfen drwy anfon e-bost atom yn AdolygiadDarpariaethBrys@tangogleddcymru.llyw.cymru neu ein ffonio/tecstio ni ar 07787 578 386.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen