Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Beth fyddai’r effaith ar ein hymateb brys?

Edrychwyd ar y tebygolrwydd ar gyfartaledd y bydd lleoliad yn derbyn ymateb o fewn 20 munud yn ystod y dydd ar gyfer yr holl opsiynau gwahanol dan ystyriaeth – er mwyn gallu cymharu ein hymateb brys.

Gwyddom fod argaeledd staff ar-alwad yn heriol yn ystod y dydd, ond yn fwy cadarn gyda’r nos sy’n glod i ymroddiad ein staff.

Felly, er mwyn dangos y gwahaniaethau rhwng yr opsiynau yn effeithiol, mae’r mapiau ar y dudalen nesaf yn dangos argaeledd amser cyflawn 100% mewn porffor ac argaeledd ar-alwad mewn arlliwiau llwyd, yn dibynnu ar yr argaeledd cyfartalog (dros tair blynedd).

 

Trefniadau presennol

Opsiwn 1

Opsiwn 2

Opsiwn 3

Mae'r tabl isod yn crynhoi’r opsiynau:

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen