Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Dawn Docx Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr


Cyfrifoldeb dros:

Gwasanaethau Aelodau a Lywodraethu

Rhan-ddeiliaid Allanol

 

Stewart Forshaw Dirprwy Brif Swyddog Tân

 

Cyfrifoldeb dros:

 • Hyfforddiant a Datblygiad Sefydliadol
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Cyfathrebiadau a'r Iaith Gymraeg
 • Diwylliant
 • Lles a Ffitrwydd
 • Gymdeithas Genedlaethol y Diffoddwyr Tân Wedi Ymddeol
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

 

Helen MacArthur Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifoldeb dros:

 • Cyllid, Caffael a'r Storfeydd
 • Y Gyflogres a Phensiynau
 • Archwilio Mewnol ac Allanol
 • Ystadau
 • Cysylltiadau Diwydiannol
 • Adnoddau Dynol
 • Recriwtio
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Polisïau
 • Gweinyddiaeth
 • Disgyblaeth ac Ymddygiad
 • TGCh
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

 

Justin Evans  Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifoldeb dros:
 • Gweithrediadau a'r Ystafell Rheoli
 • Atal ac Amddiffyn
 • Rheoli Risk
 • Fflyd
 • Amgylchedd
 • Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Llywodraethu Gwybodaeth 
 • Cydnerth Genedlaethol/ Fforwm Cydnerth Lleol
 • Lluoedd Arfog
 • Lles
 • Elusen y Diffoddwyr Tân 
 • Diogelu, VAWDA a Rhuban Gwyn
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen