Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cynllunio Corfforaethol a Hunanasesiad

Cynllunio Corfforaethol a Hunanasesiad

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bob amser yn agored i newid ac yn ymdrechu i ddarganfod ffyrdd gwell o amddiffyn cymunedau lleol a'r amgylchedd ehangach.

Darllenwch isod i gael gwybod mwy am ein cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol.

Y flwyddyn hon

2023 - 2024

Cynllun Corfforaethol 2021 - 2024 (Adolygwyd Mawrth 2023)


Isod mae ein cynlluniau o'r gorffennol

2022 - 2023

Cynllun Corfforaethol 2021 -2024 Diwygiedig 2022

2021 - 2022

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2021 - 2022

Cynllun Corfforaethol 2021 - 2024

Crynodeb o Berfformiad 2021 - 2022


2020- 2021

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020 - 2021

Cynllun Gwella a Llesiant 2020 - 2021


2019 - 2020

Crynodeb o Berfformiad 2019 - 2020

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2019 - 2020

Cynllun Gwella a Llesiant 2019 - 2020

 

2018 - 2019

Crynodeb o Berfformiad 2018 - 2019

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019      

Cynllun Gwella a Llesiant 2018 - 2019
 

 

Cysylltwch gyda ni os hoffech dderbyn yr wybodaeth mewn fformat gwahanol neu os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.  Y mae croeso i chi anfon e-bost atom neu ein ffonio ni ar 01745 535250.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen