Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gwella Sgiliau’r Iaith Gymraeg

Rydyn ni’n ymroddedig i recriwtio gweithwyr gyda lefel addas o sgiliau yn yr Iaith Gymraeg er mwyn darparu gwasanaeth i’r cyhoedd a chefnogi gweithwyr sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella’u Cymraeg i’w ddefnyddio yn y gweithle.

Er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth yn cyfarfod â gofynion yr Iaith Gymraeg, mae gofyn i weithwyr gyflawni o leiaf lefel 2 mewn sgiliau siarad a gwrando yn y Gymraeg erbyn diwedd eu cyfnod prawf, os nad yw’r rôl wedi cael ei hysbysebu fel un lefel 4, lle mae angen bod yn rhugl yn yr iaith Gymraeg adeg yr apwyntiad. Bydd pob swydd wag a hysbysebir yn nodi’r lefel ofynnol yn sgiliau’r iaith Gymraeg.

Cydnabu Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru y gall y gofynion uchod fod yn heriol i rai unigolion. Mae’r Gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth a chymorth i unigolion i gyrraedd at y lefel ofynnol yn yr iaith Gymraeg. Mae gwybodaeth bellach i’w weld am ein hymroddiad i’r iaith Gymraeg i’w weld ar dudalen Yr Iaith Gymraeg.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen