Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Bangor

BangorGorsaf Dân Bangor

Cyfeiriad:
Ffordd Glan Môr
Bangor
LL57 1AB

Ffôn: 01745 535250

Manylion y criw:

Mae Bangor yn orsaf dân amser cyflawn sydd gan griwiau dydd gyda dwy wylfa amser cyflawn (Glas a Choch) ac un wylfa sydd yn perthyn i'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.


Yr ardal ddaearyddol a wasanaethir:

Bangor, Bethesda a phlwyfi cyfagos.


Safleoedd o risg:

Ysbyty Gwynedd
Ffordd gyflym yr A55
3 twnnel Rheilffordd
Parciau diwydiannol
Prifysgol


Hanes yr Orsaf:

Roedd yr orsaf wreiddiol wedi ei lleoli ar Stryd y Deon ac fe adeiladwyd yr orsaf bresennol, sy'n rhannu safle â gorsaf yr ambiwlans, yn 1964 a'i hagor gan y Gwir Anrhydeddus Peter Thomas AS. 

 

Gwaith yn y Gymuned:

Mae'r orsaf yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau elusennol yn cynnwys yr olchfa geir genedlaethol ac maent yn aml iawn yn bresennol mewn digwyddiadau lleol.  Maen hefyd yn cymryd rhan yn y Diwrnodau Amgylcheddol a gynhelir ym Maesgeirchen.

 


 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen