Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Corwen

Gorsaf Dân Corwen
Stryd y BontCorwen
Corwen
LL21 0AD
Ffôn: 01745 535250

Manylion y Criw:
Mae Gorsaf Dân Corwen yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.
Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.
Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:
O fewn 5 milltir i Gorwen.

Safleoedd o Risg:
Neatcrown Ltd (ffatri fwyd), amaethwyr Corwen ac Ifor Williams Trailers.


Hanes yr Orsaf:
Roedd Corwen yn aelod o Frigâd Clwyd hyd 1996. Yn wreiddiol ar Green Lane, mae'r orsaf nawr yn rhannu lleoliad gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans a'r heddlu.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen