Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Johnstown

Gorsaf Dân Johnstown
Gutter HillJohnstown
Johnstown
Wrecsam
LL14 1LT
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Johnstown yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal ddaearyddol:

Johnstown a phlwyfau cyfagos


Safleoedd o risg:Gwarchodfa Natur Stryd Las


Hanes yr orsaf:

Cyn 1967, roedd gorsaf dân Johnstown ar y brif ffordd lle saif stad Stablegates erbyn hyn. Cyn yr uno ym 1996 roedd yr orsaf yn rhan o Frigâd Sir Ddinbych a Sir Drefaldwyn.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen