Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llanberis

Gorsaf Dân Llanberis
Maes PadarnLlanberis
Llanberis
LL55 4TB
Ffôn:01745 535 250
 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llnaberis yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.


Ardal ddaearyddol:


Llanberis a phlwyfau cyfagos.


Safleoedd o risg:

Gorsaf Bŵer Dinorwig

Euro DPC

Gwesty'r Fic

Rheilffyrdd

DMM Engineering.
 
 

Hanes yr orsaf:


Roedd yr orsaf wedi ei lleoli yn Stryd Ceunant yn wreiddiol, cyn symud i gefn y Stryd Fawr ac wedyn i'w lleoliad presennol ym Maes Padarn.

Cyn yr uno ym 1996, roedd Llanberis yn rhan o Frigâd Sir Gaernarfon, a Gwasanaeth Tân Gwynedd ar ôl hynny.

Gorsaf dân Llanberis oedd y gyntaf i drefnu ras rafftio ac mae'r criw yn cefnogi'r ysgol fabanod leol a Chronfa Rhys Parry i bobl sydd yn dioddef o Leukaemia.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen