Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llandudno

Gorsaf Dân Llandudno

Ffordd Conwy
Llandudno
LL30 1HA

Ffôn: 01745 535 250

Cyfeiriadau e-bost:

 

Manylion y criw:

Mae Llandudno yn orsaf dân amser cyflawn sydd gan griwiau dydd gyda dwy wylfa amser cyflawn (Glas a Choch) ac un wylfa sydd yn perthyn i'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

 

Ardal ddaearyddol:

Llandudno a phlwyfau cyfagos


Safleoedd o risg:

Nifer o westai mawr

Canolfannau dosbarthu nwy ac olew yn Llandudno a Chonwy

Ysbyty Llandudno

Theatr a Chanolfan cynhadledda

Linciau Rheilffordd a phriffordd, gan gynnwys twnel o dan afon Conwy

Gweithgareddau awyr agored ar yr Ormes

Reid car cebl hir.


 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen