Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llangollen

Gorsaf Dân Llangollen
Queen StreetLlangollen
Llangollen
LL20 8LA
Ffôn: 01745 535 250


Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llangollen yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.Ardal yr orsaf:

Llangollen a phlwyfau cyfagos.


Safleoedd o risg:

Flexsys - Ffatri gweithgynhyrchu a phrosesu cemegau peryglus megis asid, seianeid a chlorin

Dobson Crowther - Ffatri argraffu a phencynnu yn defnyddio nifer o gemygau gan gynnwys alcohol, inciau a glud

Kronospan - Gwneuthurwyr pren a MDF. Llawer o bren, sglodiona llwch coed a hefyd cemegion, glud a formaldehyde

Amryw gwestai o fewn y dref

Nifer o dai tair a phedair llawr o fewn y dref

Air Products - Ffatri peirianneg trwm sydd hefyd yn prosesu nwy cyfyngiedig

Ardaloedd mynyddig - perygl o danau mynydd

Chwareli gwag

Ardaloedd o Goedwig

Yr afon Dwy

A5 - llawer o draffic gwyliau trey gydol yr haf


 


 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen