Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Yr Wyddgrug

Gorsaf Dân Yr Wyddgrug
Mold
Y Felin Blwm
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1UD
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Yr Wyddgrug yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

Yr Wyddgrug a phlwyfi cyfagos.


Safleoedd o risg:

COMAH SAfle Cemegol Ffordd Dinbych, Y Wyddgrug

Nifer o gartrefi preswyl

Neuadd y Sir

Theatr Clwyd

Ysbyty Cymunedol Y WyddParc Diwydiannol Bromfield, Y Wyddgrug(40 gwely)

Parc Diwydiannol Broncied, Y Wyddgrug

Nwyddau Tiger Tim Products Rhosesmor, ger Y Wyddgrug


Hanes yr orsaf:
 Symudwyd gorsaf dân yr Wyddgrug o Stryd y Brenin ym 1967 i'w safle presennol drws nesaf i'r orsaf ambiwlans, ac fe'i hagorwyd gan y Cynghorydd S.T. Bithell. Trosglwyddodd o Wasanaeth Tân Sir y Fflint i Wasanaeth Tân Clwyd, ac yna i Wasanaeth Tân Gogledd Cymru yn ystod yr uno ym 1996.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen