Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Nefyn

Parc Dwyfor
Ffordd Dewi Sant
Nefyn
Gwynedd
LL53 6EG
Tel: 01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Dolgellau yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

100km², yn bennaf yng ngogledd Llŷn o Langwnadl i Lithfaen.

Safleoedd risg:

Ardal sy'n wledig gan fwyaf lle mae cartrefi ac unedau diwydiannol bychain.

 

Hanes yr Orsaf 

Mae Gorsaf Dân a Heddlu Nefyn yn orsaf dân a heddlu  weithredol lawn.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect hwn yn ôl ym mis Ebrill 2014, ac mae'r buddsoddiad wedi uwchraddio'r cyfleusterau yn yr hen orsaf dân ar Well Street a oedd wedi gweithredu ar yr un safle ers y 1920au

Mae'r orsaf dân nawr yn cynnwys bae ymgynnull, ystafell sychu, ystafell paciau, ystafell waith offer anadlu a swyddfa gwylfa. Bydd gan yr heddlu swyddfa ac ystafell gyfweld, a bydd y ddau sefydliad nawr yn rhannu toiledau i ferched, dynion a thoiledau i bobl anabl, cyfleusterau cawod, ystafell ddarlithio, cegin a champfa.

Mae'r orsaf newydd yn hygyrch i bawb yn y gymuned ac yn cydymffurfio â gofynion mynediad Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r adeilad cyfan yn cynnwys system wresogi nwy â rheolaeth fodern ynghyd â system chwistrellu os oes tân. Mae hefyd yn orsaf eco-gyfeillgar gyda system casglu dwr glaw i ailgylchu dwr i'w ddefnyddio yn y toiledau.

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen