Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Y Rhyl

Ffordd y Glannau,

Y Rhyl,

Sir Ddinbych. 

LL18 3PL.

Ffôn: 01745 535 250

 

Ardal yr orsaf: Y Rhyl i gyd a’r ardaloedd cyfagos, o Bensarn i Brestatyn.  Oherwydd bod yna gerbydau arbenigol wedi’u lleoli yn yr orsaf, gall y criwiau ymateb i ddigwyddiadau ar draws y rhanbarth. 

Safleoedd o risg: Parciau carafanau a pharciau gwyliau, cartrefi amlfeddiannaeth, Ysbyty Glan Clwyd, ffordd ddeuol yr A55 

 

  • Hanes yr orsaf: Yn 2008 cafodd yr orsaf flaenorol ei hailfodelu a chafodd ei thrawsnewid i fod yr orsaf dân gymunedol gyntaf yng Nghymru. 

  • Erbyn hyn mae’n orsaf dân weithredol ac yn ganolfan gymunedol. 

Width

162
Height
162
Size
18270
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen