Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llanelwy

Gorsaf Dân Llanelwy
The RoeSt Asaph
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0LU
Ffôn:  01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llanelwy yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.


Ardal yr orsaf:

Cefn Gwlad a'r A55 brysur.


Safleoedd o risg:

A55
Ysbyty Glan Clwyd
Ysbyty H.M.Stanley
Parc Busnes Llanelwy.


 Hanes yr Orsaf:

Yn wreiddiol, roedd gorsaf dan Llanelwy wedi ei leoli yng nghefn swyddfa'r cyngor, ar ffordd Dinbych. Fe gafodd y gorsaf presennol ei agor gan Alderman H.O.Roberts(cadeirydd Cyngor Sir Fflint) ar 22ain o Dachwedd 1971 .

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen