Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tywyn

Gorsaf Dân Tywyn
Gorsaf Dan ac Heddlu Tywyn
Parc Menter Pendre
Tywyn
Gwynedd
LL36 9LW 
 
01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Tywyn yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

Tywyn a Phlwyfi Cyfagos.

Safleoedd o risg:

Ysbyty Tywyn
Ysgol Uwchradd
Sinema.

 
Hanes yr Orsaf:

Lleolwyd yr orsaf wreiddiol yn Cadvan Wells, a symudodd yr orsaf i'w ail safle yn Stryd Frankwell yn 1961.

Yn mis Chwefror eleni mi wnaeth y criw symud symud i'r orsaf dan a heddlu newydd ym Mharc Menter Pendre. 

Mae nodweddion newydd yn yr orsaf yn cynnwys iard ymarfer fawr a thwr ymarfer, paneli solar ar do'r bae peiriannau, system cynaeafu dwr glaw, unedau adennill gwres, system awyru naturiol, pibellau haul ar gyfer golau dydd naturiol, a system rheoli adeilad i reoli a monitro'r offer mecanyddol a thrydanol.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen