Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gweithlu Dwyieithog

Fel rhan o'n hymrwymiad i'r iaith Gymraeg, rhaid i bob aelod newydd o staff allu arddangos sgiliau cwrteisi Level 2 neu uwch yn y Gymraeg.

Mae'r asesiad yn cynnwys prawf llafar 15 munud - darperir cymorth cyn y prawf drwy gyfrwng CD a sgript hunan addysgu. Mae cymorth pellach hefyd ar gael gan ein Hyrwyddwyr Iaith Gymraeg.

Fel rhan o'r asesiad Lefel 2 (gyfystyr â TGAU Cymraeg Ail Iaith) bydd yn rhaid i chi gyfieithu ymadroddion a thermau cyffredin o'r Saesneg i'r Gymraeg yn ogystal â darllen cwestiynau a'u hateb yn Gymraeg. Gofynnir i chi hefyd gyflwyno eich hun yn Gymraeg

Rhaid i aelodau staff hefyd gwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth Iaith mewnol. Gwyliwch y fideos isod a gynhyrchwyd gan Gwmni iaith ar ran Coleg Cymru i chi gael blas ar gynnwys y sesiwn ymwybyddiaeth: 

20 Llais

Ein Hiaith - Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

 

Cysylltwch â'r Swyddog Iaith Gymraeg am ragor o wybodaeth

 

Cwrs Lefel 2 - Llyfryn Ymarfer

Traciau Sain Cwrs Lefel 2

Trac 1

Enghraifft o bapur prawf Lefel 2 

 

 

Mae'r cwrs isod yn fan cychwyn da i bobl heb unrhyw brofiad o'r Gymraeg:

Y Cwrs Lefel 1

Script

Ac mae'r cyrsiau isod yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd yn awyddus i ddatlbygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach ar ôl bodloni'r gofynion isaf:

Y Cwrs Lefel 2 (Pellach) 

Sgript

Llyfr Gwaith Lefel 2 (Pellach)

 

Y Cwrs Lefel 3 Disg 1 a Disg 2

Sgript

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen