Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyflwyniad i'r Gymraeg Lefel 2 - Pellach

Mae traciau Cwrs Lefel 2 Pellach Cyflwyniad i'r Gymraeg Gwasanaeth Tân ac Achub wedi eu rhestru isod, cliciwch ar y ffeil i wrando ar y trac.

I ddarllen y sgript sy'n cyd-fynd â'r traciau cliciwch yma.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen