Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyflwyniad i'r Gymraeg Lefel 3 - Disg 1

Wedi eu rhestru isod mae traciau oddi ar CD 1 Cyflwyniad i'r Gymraeg Lefel 3 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, chwaraewch y ffeiliau yr ydych yn dymuno gwrando arnynt.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen