Datganiad Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn credu mewn rhoi mynediad at wybodaeth i bawb ar y we. Mae'r Datganiad hwn ar Hygyrchedd yn rhoi trosolwg o'r nodweddion yn ymwneud â hygyrchedd y wefan. Os oes gennych gwestiynau am hygyrchedd y wefan,cysylltwch â ni.

Allweddi Mynediad

Rydym wedi darparu'r allweddi llwybr byr canlynol.

  • Allwedd Mynediad 1 - Y Dudalen Gartref
  • Allwedd Mynediad 2 - Y Brif Dudalen Gynnwys
  • Allwedd Mynediad 4 - Chwilio
  • Allwedd Mynediad 0 - Map o'r wefan

Cyflwyniad gweledol

Mae'r wefan hon yn defnyddio "Cascading Style Sheets (CSS)" er mwyn gallu addasu'r cyflwyniad fel y mynnoch.

  • Mae maint y testun yn dibynnu, gan adael ichi addasu maint y testun yn eich porwr.

Cydymffurfio â Safonau

  • Mae pobl tudalen ar y wefan hon yn dilyn canllawiau hygyrchedd "W3C's WAI, ac yn cydymffurfio â'r Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ym Mhrydain.

Ieithoedd

Mae'r wefan hon ar gael yn yr ieithoedd canlynol:

Cymhorthion Gwelywio

  • Mae gan bob tudalen y dolenni perthnasol ar gyfer gwelywio ychwanegol:
  • Mae map o'r wefan i'w gael ar bob tudalen
  • Mae gan bob tudalen cyfleuster chwilio
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen