FRA Members' Remuneration 2020-21

 

 

Scroll down

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw/Name Cyngor/Council Cyfrifoldeb/ Responsibility Held Dyddiadau/Dates Cyflog Sylfaenol /  Basic Salary Uwch Gyflog / Senior Salary Taliadau Teithio/      Travel Payments Cynhaliaeth/ Subsistence Arall/Other
P R Lewis Conwy Cadeirydd /
Chair
01/04/2020 - 31/03/2021   10704.96      
D Rees Ynys Môn/Anglesey Dirprwy Gadeirydd/
Deputy Chair
01/04/2020 - 31/03/2021 0.00 5705.04      
B Apsley Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio/
Fire Authority Member and Chair of Audit Committee
01/04/2020 - 31/03/2021   5705.04      
R E Parry Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
A Tansley Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
S Lloyd-Williams Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
N Smith Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
G G Williams Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
S Glyn Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J B Hughes Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
I D Lloyd Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 30/11/2020 1336.64        
G A Roberts Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J W Parry Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/01/2021 - 31/03/2021 501.24        
M Ll Davies Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
B Blakeley Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J A Davies Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
P Evans Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
A I Dunbar Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
P Shotton Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
W O Thomas Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
D Wisinger Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
M Bateman Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
V Gay Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
M Dixon Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
G Lowe Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
R Roberts Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
B Parry-Jones Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
R Griffiths Ynys Môn/Anglesey Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
E W Jones Ynys Môn/Anglesey Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J Hughes   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 256.00        
S Ellis   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
G Murgatroyd   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
H Pritchard   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
                 
        50806.92 22115.04 0.00 0.00 0.00
Twitter Facebook YouTube Instagram

Thank you for your email address

We will shortly provide you with the appropriate information.

Done

Thank you for your request

Done