Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Agenda 10 Awst 2020

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Bwrdd Pensiwn Lleol

Cyfarfod i’w gynnal ddydd Llun, 10 Awst 2020 am 10.00

Agenda

  1. Ymddiheuriadau
  2. Datgan Buddiannau
  3. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
  4. Adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân
  5. Cronfa Bensiwn Dyfed – adroddiad ar lafar
  6. Y diweddaraf am Fwrdd Cynghori’r Cynllun
  7. Y Gofrestr Risgiau – Maes 1 Gweithrediadau
  8. Materion i’w cyfeirio i’r Awdurdod Tân ac Achub
  9. Unrhyw fater arall

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen