Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Canlyniadau cynnau tanau bwriadol

O ganlyniad i achos o losgi bwriadol, byddwn yn cynnal  ymchwiliad i ddwyn achos  yn erbyn y llosgwr. Os byddwn yn dod o hyd i'r sawl cyfrifol fe allai gael ei erlyn, derbyn dirwy neu hyd yn oed ei garacharu, yn ddibynnol ar  ar ddifrifoldeb y drosedd.

  • Canlyniadau cynnau tanau bwriadol
  • Peryglu Bywydau -fe allai oedi wrth ymateb i ddigwyddiad gwirioneddol lle mae angen achub rhywun arwain at ganlyniadau difrifol.
  • Goblygiadau ar y llosgwr - dirwy, effeithio ar ei gyfleoedd gyrfa a rhentu ty yn y dyfodol
  • Cost ariannol i'r gwasanaeth tan ac achub
  • Cost ariannol i wasanaethau brys eraill
  • Achosi dirfod i'r amgylchedd

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen