Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Y Gofrestr Gorfodi

Y Gofrestr Gorfodi

Yn unol â gofynion Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988 mae'n rhaid i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru gyhoeddi manylion am rai hysbysiadau a elwir yn "Hysbysiadau Perthnasol" ar gofrestr sydd ar gael i'r cyhoedd

Darpara Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru fanylion o hysbysiadau a gyflwynwyd i gofrestr genedlaethol a reolir gan Gymdeithasy Prif Swyddogion Tân (CPST).

Mae'r gofrestr genedlaethol hon yn darparu manylion hysbysiadau gorfodi, gwahardd ac addasu ar fusnesau a gyflwynwyd gan yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru a Lloegr.

Gellir canfod mynediad at gofrestr CPST yma.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen