Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Lle i gael cyngor

Lle i gael cyngor

Gall tân gynnau yn hawdd, a gall ledaenu'n echrydus o sydyn.

Bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, mae dros 68,000 o danau yng nghartrefi pobl, sy'n arwain at 400 o farwolaethau a 13,800 o anafiadau.


Mae ein swyddogion diogelwch tân yn rhoi cyngor ar ddiogelwch tân ac yn gweithio gydag ysgolion, busnesau a chymunedau i wella diogelwch tân.

Cysylltwch â'ch Swyddog Diogelwch Tân lleol:

  • Ynys Môn a Gwynedd - 01286 662 999 neu ebost
  • Conwy and Sir Ddinbych - 01745 352 777 neu ebost
  • Sir Y Fflint a Wrecsam - 01978 367870 neu ebost

 

 


Llyfrynnau diogelwch tân:

Ar ôl y tan

Diogelwch tân yn y cartref

Diogelwch yn y gaeaf

Diogelwch yn yr haf

Dathlu'n ddiogel

Digwyddiad difrifol

Llosgi'n ddiogel

Diogewlch trafeiliwyr

Dioglewch cychod

Diogelwch rhag tân i bobl sydd â nam ar eu clyw, nam ar eu golwg neu broblemau symud

Cliciwch yma i weld Cofrestr Risgiau Cymunedol Gogledd Cymru

 


Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen