Gwrthdrawiad Traffig y Ffordd Angheuol yng Ngwespyr

Postiwyd

Galwyd Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i wrthdrawiad traffig y ffordd angheuol rhwng dau gar ar yr A548 yng Ngwespyr, Treffynnon am 12.00 o'r gloch heddiw, dydd Sul 22 Gorffennaf.

Roedd cyfanswm o naw o bobl yn y ddau gerbyd.

Bu farw un ferch ifanc.

Aethpwyd â saith arall i'r ysbyty ac fe gludwyd rhai ohonynt mewn hofrennydd ac eraill mewn ambiwlans ar y ffordd.

Does dim mwy o fanylion ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen