Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn eiddo yn Llangwm

Postiwyd

Y mae criwiau wrthi'n delio gyda thân mewn eiddo yn Llangwm. Cafodd peiriannau eu hanfon o'r Bala, Corwen, Llanrwst, Rhuthun a Llangollen i'r digwyddiad am 11.23 o'r gloch y bore yma (Dydd Iau 12fed Medi).

Y mae'r diffoddwyr tân defnyddio offer anadlu a phibelli dŵr i ddelio gyda'r tân.

Mae'r criwiau yn parhau i fod yn y fan a'r lle.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen