Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gogledd Cymru yn lansio cynllun Cadetiaid Tân Cenedlaethol

Postiwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi lansio ei gynllun newydd Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw (dydd Mawrth 8fed Awst).

 

Mae’r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn fudiad ieuenctid addysgol a redir gan y Gwasanaethau Tân ac Achub mewn partneriaeth â Chymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

 

Nod y cynllun yw creu cymunedau diogelach, cryfach trwy ddatblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth unigolion o’u cymuned i wella sgiliau dinasyddiaeth.

 

Mae’r fenter yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 13 a 18 gael cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol megis BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaethau Tân ac Achub yn y Gymuned a thystysgrifau galwedigaethol o gyrhaeddiad mewn amrywiaeth o feysydd.

 

Dysgir amrywiol sgiliau i bobl ifanc, gan gynnwys gweithio fel tîm, datrys problemau a cyfathrebu ynghyd â sgiliau bywyd uwch i gryfhau eu cyflogadwyedd.

 

Meddai Stuart Millington, Uwch Swyddog Diogelwch Tân: “Mae gennym ganghennau Diffoddwyr Tân Ifanc yma ers blynyddoedd ond rydym nawr wedi symud drosodd i’r Cynllun Cadetiaid Cenedlaethol fel y rhan fwyaf o wasanaethau tân ac achub yn y DU.

 

“Mae’r cynllun newydd hwn yn un cenedlaethol lle bydd hyfforddwyr yn arwain y cadetiaid trwy gwrs gydnabyddedig i’w galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chael cymhwyster ar yr un pryd.

 

“Bydd pobl ifanc yn elwa mewn nifer o ffyrdd trwy ymuno â’r cynllun cadetiaid i helpu i feithrin eu hyder, dysgu am barch a gweithio fel rhan o dîm.”

 

Mae wyth uned yng Ngogledd Cymru, sef:

 

  • Amlwch
  • Biwmares
  • Yr Waun
  • Conwy
  • Llanfairfechan
  • Prestatyn
  • Pwllheli
  • Rhuthun

Mae’r unedau yn cyfarfod unwaith yr wythnos yn eu gorsaf dân leol – isod nodir eu nosweithiau cyfarfod:

 

Amlwch – Nos Lun

Biwmares – Nos Fawrth

Conwy – Nos Lun

Yr Waun – Nos Iau

Llanfairfechan – Nos Fercher a Nos Iau

Prestatyn – Nos Fercher

Pwllheli – Nos Fercher

Rhuthun – Nos Iau

  

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gadet Tân neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch nationalfirecadets@nwales-fireservice.org.uk neu ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen