Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan - diweddariad 15.1.20

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân yn dal i fod ar safle Kronospan, y Waun. Mae criwiau’n gweithio gyda’r staff ar y safle ac maent yn debygol o fod yno drwy gydol y dydd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen