Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân Kronospan

Postiwyd

Mae Diffoddwyr Tân o Wrecsam a Llangollen yn dal i ddelio gyda thân yn ymwneud â phren crai ar iard bren yn Kronospan, y Waun.

Mae criwiau’n gweithio gyda staff ar y safle ac maent wedi creu rhwystrau tân .

Byddwn ar y safle am beth amser wrth i griwiau weithio i ddiffodd y tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen