Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan -17.01.20

Postiwyd

Mae'r digwyddiad yn Kronospan, Y Waun bellach yn y cyfnod adfer.

Nid yw criwiau o GTaAGC yn bresennol mwyach ond mae staff ar y safle yn parhau â'r broses o dampio'r pentwr coed yr effeithir arno.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen