Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn tŷ yn y Rhyl

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân ar hyn o bryd yn bresennol mewn tân mewn tŷ yn y Rhyl.

Cafodd pum peiriant tân eu galw i adroddiadau am y tân yn Stryd yr Afon, Y Rhyl am 21.56 o'r gloch.

Mae dau oedolyn a dau blentyn wedi cael eu hachub gan ddiffoddwyr tân.

Roedd wyth o bobl wedi gadael yr eiddo eu hunain cyn i'r criwiau tân gyrraedd.

Darparodd gweithredwyr rheoli tân ganllawiau achub bywyd i ddeiliaid dros y ffôn cyn i'r criwiau gyrraedd.

Mae criwiau tân yn debygol o fod yn bresennol am beth amser.

Cynghorir trigolion lleol i gau ffenestri a drysau os yw mwg yn yr ardal yn effeithio arnynt.

Nid yw achos y tân yn hysbys eto.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen