Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan, ger Wrecsam.

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn mynychu tân yn Kronospan, y Waun.

Derbyniwyd yr alwad am 04.57hrs y bore hwn (Dydd Gwener 8fed Medi).

Mae chwe peiriant o’r Waun, Wrecsam, Johnstown, Llangollen, Glannau Dyfrdwy a Swydd Amwythig yno, gan gynnwys dau lwyfan ysgol ardal ac uned meistrioli digwyddiad.

Mae’r tân wedi ei gyfyngu i asglodion pren mewn silo ac mae ar hyn o bryd yn cael ei drin gan ddiffoddwyr tân ynghyd a pheirianwyr o Kronospan.

Nid yw achos y tân wedi ei ganfod eto.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen