Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dynes yn marw mewn tân mewn eiddo yn Nhowyn

Postiwyd

Mae dynes wedi marw ar ôl tân yn Nhowyn, Conwy.

 

Galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i adroddiad o dân mewn eiddo yn Gors Road, oddi ar Kinmel Way am 08.48 o’r gloch y bore yma (Dydd Mercher 31ain Hydref).

 

Anfonwyd pedwar peiriant tân ar ôl adroddiadau bod mwg yn dod allan o’r eiddo – un peiriant o Fae Colwyn, dau o’r Rhyl ac un o Abergele.

 

Wrth gyrraedd, gwelodd criwiau bod tân difriofol ar lawr gwaelod bynglo dormer.

 

Defnyddiwyd pedair set o offer anadlu, dwy bibell chwistrellu ac un prif chwistrell wrth ddelio gyda’r digwyddiad.

 

Cafwyd hyd i ddynes, y credir iddi fod yn ei 60au canol, yn yr eiddo gan ddiffoddwyr tân. Cafodd ei throsglwyddo i ambiwlans i fynd i’r ysbyty, ond bu farw yn fuan wedyn.

 

Bu dau gi farw yn y tân hefyd.

 

Bydd achos y tân yn destun cyd-ymchwiliad gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru.

 

Nid oes manylion pellach ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen