Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan -16.01.20

Postiwyd

Mae criwiau yn dal ar safle’r tân yn Kronospan, y Waun yn lleithio mannau poeth.

Mae ychydig bach o fwg yn dal i ddod o’r safle ar hyn o bryd i gyfeiriad y Gogledd/Gorllewin

Os oes gan drigolion bryderon am y mwg, dyma wybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen