Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Sut y datblygwyd yr opsiynau

I gael gwybod sut y datblygwyd yr opsiynau cliciwch yma.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y gwnaethom ddefnyddio Modelu a Data Dadansoddeg i ddatblygu'r opsiynau cysylltwch â ni trwy'r dulliau isod:

Ffoniwch / tecstiwch 07787 578 386 neu anfonwch e-bost atom ar: Adolygiaddarpariaethbrys@tangogleddcymru.llyw.cymru

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen